Project Control met @Risk

Project Control Game met @Risk
Project Control ervaren en bespreken!

Waarom Project Control met @Risk?
Je weet dat de projecten vaak complex zijn, een lange doorlooptijd hebben en dat er grote bedragen mee gemoeid zijn. Het valt je verder op dat bij het opstellen van een business case veel informatie ontbreekt en dat je er mee stoeit om de impact goed inzichtelijk te brengen binnen het project. Laat staan om het over te brengen naar de stakeholders! Hoe kun jij aantonen dat het project daadwerkelijk ‘in control’ is en dat vervolgens te vertalen naar een goed onderbouwd verhaal waarin je alle onzekerheden, risico’s en scenario’s hebt opgenomen?

Wij laten zien dat je met de theorie van Project Control, vertaald naar de praktijk, dit grotendeels vereenvoudigt. Niets werkt beter dan de beide werelden van theorie en praktijk bij elkaar te brengen in de context die jij interessant vindt: een business game! Daarom biedt FiN jou de mogelijkheid om in twee volledige dagen kennis op te doen van het
theoretisch kader van Project Control en jou inzicht te geven hoe een tool als @Risk (add in van Excel) bijdraagt aan een prettig gesprek met stakeholders. Concreter kunnen we het niet maken!

En daarna?
Na de business game kun je de @Risk licentie nog 15 dagen gratis blijven gebruiken. Als je daarna helemaal bent overtuigd, dan kun je deze omzetten in een professionele licentie. Deze kost het eerste jaar £1,495 per gebruiker
daarna £299 per jaar. Wil je meer zien van @Risk in de praktijk én het liefst bij jou op locatie? Vraag dan onze QuickStart @Risk in één dag aan. Na een ochtend basistraining gaan we dan één van jouw bestaande casussen in
Excel verrijken met de mogelijkheden van @Risk.

Dag 1 (08:30 17:00)
We starten de dag met een uitgebreide introductie in de theorie van Project
Control:
• Wat houdt werken in projecten in?
• Welke projectfasen zijn er?
• Wat wordt er verwacht van een projectcontroller?
• Hoe ga je om met stakeholdermanagement?
• Welke randvoorwaarden moet de projectorganisatie in de grip krijgen?
Daarna gaan we de Project Control Game spelen in kleine groepen, met
begeleiding van de trainers. De game wordt afgesloten met een presentatie
aan het management. Aan het einde van de dag volgt een reflectie waarbij de ervaringen worden geanalyseerd aan de hand van de theorie.

Dag 2 (08:30 17:00)
De tweede dag begint met het vervolg van de theorie van Project Control.
Vervolgens wordt de @Risk tool geïntroduceerd. Hierbij komt aan de orde:
• Waarvoor gebruik je @Risk?
• Wat is de kracht van @Risk?
• Hoe kun je @Risk toepassen binnen Project Control?
  ‘s Middags ga je de game van dag 1 verrijken met de toepassing van    @Risk en werk je aan de eindpresentatie voor het management. Aan het einde van de dag bespreken we de uitkomsten van de Project Control Game en is er een laatste afrondende sessie over de theorie van Project Control.
Dag 2 wordt afgesloten met een reflectie op de leerervaring.

Trainers
Guido Fröhlichs RC, auteur van o.a. ‘Projecten en projectportfolio in control’
Jordi Boons RC, finance & control professional bij FiN en @Risk expert.

Wat hebben we van jou nodig?
• Twee volledige dagen;
• Minimaal 3 jaar werkervaring en praktijkervaring met budgettering;
• Betrokken bij de uitvoering van projecten of je gaat op korte termijn     kennis maken met het uitvoeren van projecten;
• Een laptop met de juiste autorisaties om de gratis 15 daagse licentie van @Risk te installeren (IT dient vooraf geïnformeerd te zijn en bereid te
zijn om mee te werken aan de installatie)

Jouw investering
€795 inclusief catering en lesmateriaal en exclusief BTW

Aan de slag!
Wil je aan de slag? Meld je dan aan op fincompany.nl Heb je vragen? Neem dan contact op met Roderick Francot op 06 51 262 321 of r.francot@fincompany.nl

 
 

Basistraining @Risk

Project Control met @Risk