Voorwaarden

De factuur voor de training zal opgemaakt worden na ontvangst van deze bevestiging en naar het door u opgegeven mailadres worden gezonden. We hanteren een betalingstermijn van 30 dagen bij aanmelding binnen kortere termijn dient de betaling alvorens deelname te zijn voldaan.

Annulering van deelname is tot 20 dagen voor aanvang van de training kosteloos, voor annulering tot 10 dagen voor aanvang van de training zal 50% van de prijs in rekening worden gebracht. Bij annulering vanaf 10 dagen voor aanvang van de training zal 100% van de prijs in rekening worden gebracht. Deelnemer kan zich voor de deelname van de training laten vervangen onder vermelding van de personalia van de vervangende deelnemer.

FiN behoudt zich het recht voor om de training te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten. Bij annulering door FiN B.V. zal het volledige bedrag worden gerestitueerd op het door ons bekende rekeningnummer.

De auteursrechten  alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle door FiN B.V. verstrekte documentatie en materialen voor de training (inclusief software) zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van FiN B.V. voorgenoemde documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel te bewerken.  

Het is zonder voorafgaande toestemming van FiN B.V. niet toegestaan om opname in beeld en/of geluid te maken van de training.